potpourri

Egyveleg, keverék, válogatás egy vagy több zeneszerzõ mûveibõl.