preklasszikus

pre: valamit megelõzõ
A bécsi klasszicizmust megelõzõ, kései barokk.
Inkább zenetörténeti segédfogalom, mint pontos stílusmeghatározás.