rádióhullám

rádióhullám


rádióhullám/rádiófrekvencia/Hertz-hullám

 • Olyan elektromágneses hullám, melynek hullámhossza 1 métertől 30 km-ig terjed. Rezgőkörökben álítják elő és antennával sugározzák ki őket.
 • A Földre más égitestekből is érkezik rádiófrekvenciás sugárzás.
 • A rádiófrekvencia kifejezés olyan tulajdonságú váltóáramra utal, amelyet ha antennába vezetünk, akkor elektromágneses tér keletkezik, amely alkalmas vezeték nélküli sugárzásra és\vagy kommunikációra.
 • Ezek a rezgésszámok az elektromágneses spektrum nagy részét lefedik kilenc kHz-től, ami még az emberi hallásküszöbön belül van, egészen három GHz-ig.
 • A rádiófrekvenciák az információs társadalom nélkülözhetetlen részét képezik, legyen szó akár mobiltelefonos kommunikációról vagy tévéműsorok sugárzásáról.
 • A vezeték nélküli adatátvitelre támaszkodó iparágak - tömegkommunikáció, szállítási rendszerek, mobiltelefónia - számára létkérdés a frekvenciák ésszerű felhasználása. 
 • A teljes elektromágneses spektrum azon része, melybe a rádiózásban használt hullámok és a mikróhullámok tartoznak.
 • Az amatőr rádiósok a 3-30 MHz közötti frekvenciákat nevezik nagyfrekvenciának. Ezekre jellemző, hogy az ionoszféra többnyire visszaveri ezeket a rádióhullámokat.
 • Rengeteg készülék veszi hasznát a rádiófrekvenciás térnek: vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok, műholdas sugárzórendszerek, CB rádiók.
 • A rádióhullám a térben homogén (mindenhol jelen van), emberi érzékszervvel nem érzékelhető felgyorsított elektronok halmaza.
 • A teljes elektromágneses spektrum fő hullámsávja: röntgensugarak, gamma sugarak, ultraibolya sugarak, látható fény, infravörös sugarak, mikrohullámok és rádióhullámok.
 • Ebben a sorrendben növekszik a hullámhossz és fordítottan arányos a frekvencia.
 • A rádióhullám, a mikrohullám, az infravörös hullám és a látható fény a spektrumnak az a része, amely alkalmas információto továbbításra.
 • A repülősávos rádiófrekvencia gyűjtőfogalom egy világszerte azonosan meghatározott és elfogadott frekvenciatartományt jelent, amelyet a repülésben alkalmaznak, az ott elfogadott half-duplex rendszerű rádiózás megvalósításához. A jelmoduláció típusa AM, azaz amplitúdómoduláció, lévén az így modulált magasfrekvenciás hullám jól tűri az irányítatlan, nagy távolságú és magasságú jelátvitel sajátosságait. A civil (kis és nagygépes, magán és üzleti) repülőforgalom által használt teljes repülősáv a 108,000 MHz-től a 136,975 MHz-ig terjed. Ezen belül 108,000-tól 117,975-ig úgynevezett NAV (navigációs) tartomány, illetve 118,000-tól 136,975-ig a COM (kommunikációs) tartomány található, elkülönítve ezzel a két feladatot egymástól. Gyakorlatilag a teljes repülős sáv első harmada a navigációs eszközöké, a továbbiak pedig a verbális kommunikációra használatosak.
 • A rádiófrekvencia (és az ultrahang) tulajdonságait hasznosítják a zsírbontó és zsírégető hatású készülékek alkalmazásával.

frekvencia, rezgés,hullámhossz