rítus

Tamás megjegyzései: 
A primitív kultúrákban, a folklórban elõforduló, a beavatottak számára kizárólagosan érthetõ szertartás, amely a hitvilág isteneit hivatott befolyásolni. A szavaknak és mozdulatoknak ilyenkor mágikus erõt tulajdonítanak; többszöri kimondásukkal fokozva ezt az erõt. A mágikus szavakat csak a beavatottak ismerik, a szertartást csak õk végezhetik.