sávszélesség

A sávszélesség (bandwidth) az elektromágneses spektrum egy darabja, az alsó és felsõ frekvencia közti különbség.
Általában rádió- vagy tévéállomások sávszélességérõl beszélünk, ahol ez az érték meghatározza, hogy
-mekkora információmennyiség sugározható ki, azaz
-a mûsor milyen minõségben fogható;
-két állomás milyen messze van egymástól az elektromágneses tartományban.