szeptim

Hangfokként valamely hangsor VII. foka. Hangközként lehet nagy, kicsi, bõvített és szûkített.