szerzõdés

Arra csak az idõsebb tánc- és cigányzenészek, valamint disc jockeyk emlékeznek, hogy valaha "állandó" (éves, vagy határozatlan idejû) munkaszerzõdésük volt.


A zenészek, elõadómûvészek, dj-k vonatkozásában fõleg az alkalmi fellépésekre jellemzõ, hogy írásos szerzõdéskötés helyett szóban történik a megállapodás. Így a mûvész és foglalkoztatója megspórolja a "papírmunkát", valamint a különbözõ járulékok, adók, jogdíjak stb. fizetését.


Tisztelet, nyugodtabb lelkiismeret, és magasabb nyugdíj a kivételnek. Az is megoldás (?), hogy vállalkozóként, számlaadással és könyveléssel egészítik ki elõadó-mûvészi tevékenységüket.