szvit

Lényegében különbözõ fajtájú és tempójú táncok laza sorozatából álló többtételes hangszeres mûforma.
A szvitben a tételek a gyors-lassú-gyors táncpárosítás hagyományát követik.
Alaptáncai: allemande (német), courante (francia), sarabande (spanyol) és gigue (angol).