talamba

A talamba dél szláv eredetű hangszer /cserépdob/, melyet az üstdob /timpani/ ősének tekintenek.
A cseréptestre állatbőrt húztak, és azt ütötték speciális ütőkkel.
A hangszert párban használták.
ütõhangszerek, ütősök

Forrás és zenei illusztráció:

Talamba

Varnus Xaver és a Talamba Jazz-Bach Koncertje: