tremoló

tremoló
tremoló

Hangremegtetés; egy vagy két hang (a fõhang és a váltóhang) gyors ismételgetése, sûrû váltakozása. Hasonló, de nem azonos a vibratóval.


A vibrato - a tremolóval együtt - sajátos lebegõ hangzás. A vibrato lényegileg frekvencia­moduláció, amennyiben vibratónál a névleges frekvencia kis mértékben és periodikusan ál­landban megváltozik, de a rezgések amplitudója mindvégig azonos marad. Ezzel szemben a tremolo amplitudó-modulált, vagyis az alaprezgés marad változatlan, miközben a rezgések amplitudója gyors ütemben és periodikusan állandóan változik. Mindkét jelenséget alacsony frekvenciájú rezgés indítja el. A kilengések a "Depth" (mélység), a sûrûség a "Delay" (késlel­tetés) szabályozóval állíthatók be. A hagyományos zenében (különösen éneknél) a vibratót és tremolót gyakran összetévesztik, illetve azonosnak veszik, holott a kettõ merõben más akusztikai jelenség.

tremolo (countable and uncountableplural tremolos)

  1. (music) A rapid repetition of the same note, or an alternation between two or more notes. It can also be intended to mean a rapid and repetitive variation in pitch for the duration of a note. It is notated by a strong diagonal bar across the note stem, or a detached bar for a set of notes (or stemless notes).
  2. (music) A variation in the volume of a note or a chord, evoking a tremor or quiver.
  3. (music) The device in an organ that produces a tremolo effect.

.

The Difference Between Tremolo and Vibrato

They're similar, but they're not the same.