tremoló

tremoló

Hangremegtetés; egy vagy két hang (a fõhang és a váltóhang) gyors ismételgetése, sûrû váltakozása. Hasonló, de nem azonos a vibratóval.


A vibrato - a tremolóval együtt - sajátos lebegõ hangzás. A vibrato lényegileg frekvencia­moduláció, amennyiben vibratónál a névleges frekvencia kis mértékben és periodikusan ál­landban megváltozik, de a rezgések amplitudója mindvégig azonos marad. Ezzel szemben a tremolo amplitudó-modulált, vagyis az alaprezgés marad változatlan, miközben a rezgések amplitudója gyors ütemben és periodikusan állandóan változik. Mindkét jelenséget alacsony frekvenciájú rezgés indítja el. A kilengések a "Depth" (mélység), a sûrûség a "Delay" (késlel­tetés) szabályozóval állíthatók be. A hagyományos zenében (különösen éneknél) a vibratót és tremolót gyakran összetévesztik, illetve azonosnak veszik, holott a kettõ merõben más akusztikai jelenség.