zene

zene
zene
zene
zene
zene
zene

.
A zene örömforrás.
Élvezet játszani és hallgatni.
Lehet rá táncolni, extázisba jönni, de kikapcsolódni, relaxálni is.
 
Ugyanakkor szakma, művészet, ipar- és üzletág.
Ősidők óta együtt fejlődik, változik az emberiséggel (a rítustól a szórakozásig), és kisebb-nagyobb mértékben jelen van minden egyes ember életében (a fogantatás háttérzenéjétől, ill. a nászindulótól a gyászindulóig).
 
A zene arra is hatással van, aki nem foglalkozik megértésével, tanulásával, azaz nem ért hozzá. (Egy focimérkőzés is végigszurkolhat az is, aki nem tudja, mi a korner, és soha nem rúgott labdába.)
Ez a zene (és a foci) varázsa.
 
Ám, aki megismerkedik a zene törvényszerűségeivel, (szabályaival), esetleg hangszeren játszik, vagy énekel is, az nem csak érteni, hanem élvezni is jobban, mélyebben fogja.
Ez az igény a legtöbb zeneszeretőben megvan.*************************************************************************

Zenének tekinthetõ-e a rigók éneke? A vonat zakatolása, a tücsök "hegedülése", vagy a szél fütyülése?
A zene sokrétûségét,összetettségét már az is jelzi, hogy a fogalomra nincs egységes, általánosan elfogadható definíció.
Több zenei lexikonban meg sem található önálló szócikként. Az ismert meghatározások többsége pedig vagy túl általános, elvont, vagy szubjektív véleményen alapul.

Íme ezekbõl egy válogatás:

A hangok áramát az emberi szemlélet és elhatározás, hagyomány és megállapodás, vagyis a kultúra teszi zenévé. A zene alapanyaga a hang, és annak hiánya a csend.

A zene – csaknem ugyanúgy, mint a nyelv – megfoghatatlan. Évezredeken keresztül próbálták meg megfogalmazni pontos mibenlétét, melynek megértéséhez nem elég ismerni a létrehozásában résztvevő neuronhálózatok összességét, melyek lokalizálhatósága önmagában is számos kudarc forrása lehet. Nem elég megállapítani, melyek a “kellemes” és “kellemetlen” hangközök. A zenének van egy mindezeken túlmutató, nehezen felfogható kvalitása, és mindennapi életünkben betöltött szerepe, melynek megfogalmazása helyett álljon itt Bárdos Lajos szállóigévé vált mondása: “Zene nélkül lehet élni, de minek?” Papp István

David Huron amerikai zenepedagógus, az ohiói egyetem tanára által megfogalmazott, de vitatott teória szerint a zenének minden bizonnyal létezik biológiai eredete, és ha ez igaz, akkor léteznie kell az emberben egy speciális "zenegén"-nek is. Huron ezt annak alapján állította, hogy nincs a Földön olyan, bármennyire is elszigetelt kultúra, ahol az emberek ne énekelnének, ne dobolnának, ne készítenének valamilyen zenélésre alkalmasított hang-szerszámot. Sandra Therub, a torontói egyetem tanára a legkülönfélébb kultúrák altatódalainak összevetésével jutott hasonló következtetésre, mondván, ezek minden különbözõségük ellenére alkalmasnak tetszenek ugyanarra a célra: a kisgyermekek álomba szenderítésére. Szerinte „a zene nem emberi találmány, hanem az anya és az utód közötti kommunikáció egy ösztönös formája, amely azzal a céllal születhetett, hogy a két személy között emocionális kapcsolatot teremtsen”. Sokkal közelebb áll a ma még közkeletû elképzeléshez Steven Pirker amerikai biológus: "a zenét igenis feltalálta az ember. Vagy, mert neki örömet szerez, vagy - és ezt sem tudom kizárni - egyszerûen csak azért fejlesztette ki, hogy segítségével a madarak énekét vagy a szél zúgását imitálhassa."

 

Gondolatok, idézetek a zenéről:

a zene hidat ver a szellem és az érzékek világa között, bűntelen extázist vált ki, dogma nélküli hitet hordoz, hódolatteljes szerelmet, magáról az emberről szól, aki otthon érzi magát a természetben, a végtelenben.” (Yehudi Menuhin)

“A földön semmi sem alkalmasabb, hogy a szomorút vidámmá, a vidámat szomorúvá tegye, hogy bátorságot nyújtson a csüggedőnek, büszkeséggel töltse el az alázatost, kisebbítse az irigységet és gyűlöletet, mint a zene.” (Luther Márton)

“…a zene harmóniára és ritmusra vonatkozó erotikus dolgok tudománya.” (Platon)

“…a zenéről mindnyájan elismerjük, hogy a legkellemesebb dolgok közé tartozik.” (Arisztotelész)

"Amelyik otthonban zene szól, ott apa és fiú között szeretet honol, s ha a nép is zenél, harmónia uralkodik az emberek között." (Ősi kínai mondás)

"A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkozzunk vele.
A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." (Kodály Zoltán)

"Míg a többi művészetet a tudományokhoz lehet hasonlítani annyiban, hogy azok az élet külső igazságait s nekünk embereknek az élethez való vonatkozásainkat kutatják, keresik és dolgozzák föl, addig a zenének nincs ilyen külső támpontja. Eredete bennünk van, bennünk van az oka is." (Csáth Géza)

„A zene élmény, a zene alkotás. Amíg magunk nem zenélünk, és testünket nem járják át a hangok, csupán megfigyelők, utazók és nem résztvevői vagyunk a nagy misztériumnak.” (Dr. Pap János)

Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene! Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig. (Kodály Zoltán)

Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre.

Music Matters

I would teach children music, physics, and philosophy; but most
importantly music, for in the patterns of music and all the arts are the
keys of learning.
—PLATO

Do any of us really know what music is? Is it merely physics?
Mathematics? The stuff of romance, or of commerce? Why is it so
important to us? What is its essence?
—STING

Music is the pleasure the human soul experiences from counting without
being aware that it is counting.
—GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ, INVENTOR OF CALCULUS

 A zene alkotóelemei:

1. Metrum: Ütemmérték, időmérték – a zenei ritmus beosztása.

2. Ritmus: A hangok és hangsúlyok időbeli elosztásának rendje.

3. Tempó: A kottaérték abszolút időtartama. A hangok egymás közti viszonyát adja meg, tekintet nélkül arra, hogy a zene lassú-e vagy gyors.

4. Zenei hang: A zenei hang jellemzői: hangmagasság, időtartam, hangintenzitás, hangszín.

5. Dallam: Az egymás után hangzó, művészi szabályokkal alkotott hangsorozatot nevezzük dallamnak.

6. Hangerő: A hang egyik fő tulajdonsága. A hangerő fokozatainak zenei meghatározása a dinamikai jelek segítségével történik. 

7. Hangszín: A hangszínt leginkább a hangkeltésre használt eszköz tulajdonságai határozzák meg: a hangszernél annak anyaga, formája, megszólaltatásának módja, az emberi hang esetén a hangképző szervek anatómiai jellemzői, a hangképzés módja. 

(Dr. Kosóczki Tamás)

How to Read Music

A 5-minute starter course on reading music:

Közzétette: TED-Ed – 2016. január 30.

.
A Zene Világnapja:

A Zene Ünnepét 1982 óta ünnepeljük a nyár első napján, azaz június 21-én.

Az ötlet Maurice Fleuret (1932-1990) francia zenetörténész, zenekritikus, Jacques Lang francia kulturális miniszter zenei- és tánc osztályvezetőjétől származik, aki, mikor kiderült egy tanulmányból, hogy a francia fiatalok zöme játszik valamilyen hangszeren, szerette volna elérni, hogy a fiatalok legalább egy nap szabadon zenélhessenek az utcán, ő javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék s 1982-ben meg is tartották az elsőt Franciaországban. A szlogenje egy szójáték volt: “Faites de la musique, Fête de la Musique“. A két ugyanúgy ejtett mondat jelentése: “Zenéljetek!”, “A Zene Ünnepe”.

Azóta a Zene Ünnepe európai, sőt világméretűvé vált, több mint száz országban rendezik meg.

A Zene Európai Ünnepének chartáját 1997-ben 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten:

1. A Zene Európai Ünnepére minden év június 21-én, a nyári napforduló idején kerül sor.
2. A Zene Európai Ünnepe az élő zene ünnepe. Célja a zenei sokszínűség bemutatása bármely zenei műfajról is legyen szó.
3. A Zene Európai Ünnepe felkérés szólisták és zenekarok (hangszeres vagy énekes) spontán és szabad közreműködésére, illetve kérés a zenei intézmények felé, hogy biztosítsanak lehetőséget az amatőr és professzionális előadók tehetségének bemutatására.
4. A közönség számára minden koncert ingyenes.
5. A Zene Európai Ünnepe elsősorban szabadtéri esemény, amely utcákon, tereken, közparkokban, játszótereken, zajlik. Zárt terek csak abban az esetben használhatók amennyiben tiszteletben tartják az ingyenesség szabályát. A Zene Európai Ünnepe alkalmat kínál arra is, hogy a zene gyakorlására olyan terepek is megnyíljanak, amelyek nem hagyományos koncert helyszínek – múzeumok, kórházak, középületek.
6. A Zene Európai Ünnepe a közönség és a zenét gyakorlók számára egyaránt kivételes nap. A társszervezők vállalják, hogy jelen nyilatkozatnak megfelelően, a muzsikát és az élő zenei előadásokat az anyagi haszonszerzés szándéka nélkül támogatják ezen a napon.
7. A társszervezők vállalják, hogy a jelen chartában foglaltak szerint tiszteletben tartják a Zene Európai Ünnepének szellemiségét és annak alapelveit.