alapsor

A dodekafon zene bázisa a 12 egymást követõ hangból álló sor elsõ alakja.
A sornak négy alakja van, melybõl három az alapsor variánsai: rák, (tükör)fordítás, megfordítás, rákmegfordítás (tükör-rák vagy rák-tükör fordítás).
›ellenmozgás