alkotóképesség

A muzikalitás összetevõinek egyike a zenei alkotóképesség, kreativitás, vagyis önálló és eredeti mûvek komponálása.
A zenei képességek terén egyértelmû különbség mutatkozik a zene elõadása és komponálása között.
További fokozatokat jelent egy darabnak másik hangnembe történõ átírása, valamint az alkotó jellegû improvizálás és a komponálás képessége.

múzsa>

"Az igazi népzene egy megtisztult tudatállapotban születik, minden külsõ befolyástól mentesen, és ugyanaz a törvény hajtja, mint ami a fák növekedését, a madarak röptét, a tenger hullámzását. Ez a természeti törvény nem más, mint a zenei alkotóképesség."
(Bartók Béla)