hangnem

hangnem
hangnem
hangnem

.

A hangnem (tonality) egy adott hangmagasságra (alaphangra) épülõ hangsor hangjainak rendje, egymáshoz való viszonyuk, funkciójuk.

A két alaphangsor (C-dúr és a-moll) transzponálásával 12 dúr és 12 moll hangnem (skála) alakítható ki; ezt a kvint-körrel lehet jól ábrázolni.

A fentiektõl teljesen eltérõ hangnemek és hangrendszerek is léteznek.
Például az atonális zenére -ahogy az elnevezése is jelzi- a hangnem nélküliség jellemzõ.
tonalitás

Hangnemváltoztatás; átmenet valamelyik hangnembõl egy másikba úgy, hogy az kellemes, szinte észrevétlen legyen.