alla breve

alla breve

Gyors tempójú zeneszámok egyszerûbb kottázása/olvasása érdekében alkalmazott módszer.
A trükk lényege, hogy a hangjegyek 4/4-ben vannak írva, de a hangok értéke a felére (2/2-re) csökken (azaz kétszer olyan gyorsan kell játszani). Így nem kell a nyolcadok és tizenhatodok sokaságával törõdni.
Kottaírásban a 4/4 jele a C, ami egy függõleges áthúzással 2/2-re (alla brevére) módosítható. ►ütemjel