alliteráció

Azt a költõi eszközt jelenti, amikor egy sorban két vagy több szó ugyanazzal a hanggal kezdõdik, azaz a szavak eleje cseng össze (és nem a vége, mint a rím esetében). ›versforma
Az alliteratív verselést a modern angol nyelvû irodalomban elsõsorban a rap/hiphop viszi tovább.
Az igényesebb rapszövegek --még a gangsta rap esetében is-- gyakran igen gazdagon díszítettek, többek között alliterációval is.
A Blackalicious Alphabet Aerobics címû számában a teljes ABC-t végigveszi úgy, hogy egy-egy kezdõbetûnek (valójában hangnak) két-két sort szentel; a sorpárok ennek eredményeképpen a lehetõ legtöményebben alliterálnak. (►rapnyelv)