artikuláció

A beszédben a hangok képzése, kiejtése és megkülönböztetése, a zenében az egyes hangok, hangcsoportok tagolása; összekötése vagy elválasztása, ill. legato vagy staccato.
(Nem tévesztendõ össze a frazeálással, bár szoros összefüggés van köztük.)
énekmûvészet