átdolgozás

Egy már elkészült saját vagy idegen mû alkotó jellegû újrafogalmazása, átalakítása. Eredményeként önálló alkotói értékû új változat jön létre.

Az átdolgozásnak különbözõ fokozatai és megnyilvánulásai vannak, ezért gyakran nehéz meghúzni a határt a komponálás az átdolgozás, az átírás, a montázs és a plágium között.
Ezt próbálja szabályozni a modern szerzõi jog, melynek értelmében átdolgozás minden olyan változtatás, amelynek indítéka az, hogy az eredeti mûvet valamely meghatározott célra alkalmassá tegye. adaptáció, feldolgozás