befogadás

recepció: az a folyamat, melynek során a befogadó személy megismerkedik valamely mûvel; értelmezi, megérti és értékeli azt, miközben hozzáadja sajátos élettapasztalatát és vonatkozó ismereteit. A befogadók személyiségtípusainak vizsgálatával a befogadástipológia, a hatáslélektan egyik ága foglalkozik.