bel canto

A szép, technikailag tökéletes hangzáson alapuló olasz eredetû virtuóz énekmód.
Elsajátítása hosszú évekig tart, melynek során a hang fölötti teljes uralomra törekednek. ►hangképzés