hangképzés

  1. Zenei hang létrehozása hangszerrel (ütéssel, fújással, pengetéssel stb.), emberi hanggal vagy elektronikus eszközzel. A kortárs zene új, szokatlan módszereket, lehetõségeket és eszközöket keres a hang létrehozásához. A digitális technika, a számítógép, érzékelõk és lézersugarak segítségével hallhatóvá vállhat a fény, vagy zenét generálhat a táncmozdulat is. Az alkotás lehetõségeinek új tárháza nyílt meg a mûvészek elött. ►szintetizátor, elektronikus zene
  2. Az emberi hang képzésében részt vevõ (hangképzõ) szervek tanulással, gyakorlással elsajátítható tudatos használata (légzéstechnika, hangszalagmozgások, rezonancialehetõségek, artikuláció, intonáció, breath).
    énekhang, énekmód