Biedermeier

1815 – 1848 közötti idõszak stílus-megnevezése a mûvészetekben. A romantika és a klasszicizmus érzelmes, kispolgári változata.