bitonalitás

Kettõs hangnem; két különbözõ hangnem egyidejû használata, ami a 20. század elején, a tonalitás lazulása idején tûnt fel.
A modern zene, illetve a disszonancia egyik formája.