tonalitás

tonalitás
tonalitás
tonalitás

.

  1. A hangok és akkordok funkció szerinti rendje. A hangrendszer (dúr-moll) központja az alaphang, a tonika.
  2. Hangnemiség; adott zenemû egy bizonyos hangnemhez való tartozása.
    tonális, bitonalitás, atonális