bridge

1. vonós hangszer hídja, lába
2. A refrént a versszakkal összekötő, áthidaló dalrész.
3. Egy dallam középső, -az AABA dalforma B- része.