common  Általános, megszokott, közönséges

common chor Dúr hármashangzat d
common tim4/4e