contract

írásos vagy szóbeli (többnyire eseti) megegyezés ›szerzõdés