credit

stáb/lista, közremûködõk munkatársak, források felsorolása. Mûsorszám elején opening vagy head credits, végén closing vagy tail credits.
becsület, érdem
hitel, jóváírás