disszonáns

rosszul hangzó, hamis, oda nem illő
disszonancia, atonális