atonális

Atonális: hangnem (tonalitás) nélküli zene.
Az atonalitás a harmonikus, tonális hangzás fellazítására irányuló törekvés.

Az atonális zene olyan -sokak által kaotikusnak vélt- összhangzattan konstrukció, mely a hagyományos dúr-moll hangrendszer teljes felbomlását és a disszonancia uralmát jelenti. (Wagner, Schönberg, Liszt, Webern, Stockhausen)

Feszültségkeltő, sötét hangzása miatt gyakran alkalmazzák horror-filmek kísérőzenéjeként.

dodekafónia, expresszionizmus