duó

duett, duó: kettõ/s; két szólóhangra írt ének- vagy zeneszám.
A zenében lényegében szinonimaként használható szavak az énekesek, hangszeresek, illetve a szólamok számára (kettõ) utalnak.
A duó elsõsorban két hangszer játékára vonatkozik, a duett inkább ének-kettőst jelent.

A (verseny)táncban a duó két azonos nemû partnert jelent szemben a párossal, melyben férfi-nõ táncol együtt.

A gibbon-majompárok naponta duettet énekelnek. Együtt éneklésük igazi társasági esemény, feladata a partneri viszony fenntartása, megerõsítése.