szólam

  1. A zenemûvek, ill. az azokat elõadó együttesek egy-egy hangszerre, vagy énekesre lebontott kottája. (Pl.: tenorszólam, zongoraszólam.)
  2. Az együtthangzások (konszonancia) összetevõje a többszólamú zenében.


polifonia, homofonia