duola

Ritmusképlet; hármas lüktetésû ritmusban (például 6/8-ban) a hármas egységgel azonos értékben megszólaltatott két egyenlõ hangérték.
Jelölésére korábban a hangfejekhez írott és ív vagy kapocs alatt álló kis 2-es számot használták, ma a számjelzés rendszerint a hangjegyek gerendáihoz kerül.