hangérték

hangérték
hangérték
hangérték

A zenei hangok idõtartama, hossza.

A hangértékek felezéssel tagolódnak: egészhang-félhang-negyedhang stb.
E fokozatok között átmenetek is vannak: duola, triola stb.

A hangértékek a kottafejek mellett elhelyezett ponttal, a felével meghosszabbíthatók.
A szünetek ugyanilyen értékekkel rendelkeznek.

Ritmizálási gyakorlat►

Music Notes: