entertain

szórakoztat, mulattat, megvendégel, vendégül/szívesen lát