gregorián

A gregorián (korális) ének a római egyház liturgiájában gyökerezõ, õsi egyszólamú, latin nyelvû ének. A dalok szövege vallásos, bibliai tárgyú.
Elnevezése I. Gergely pápa (590-604) liturgiai és énekrendezõ tevékenységére utal. A 19. század végén elindult kutatások megállapították, hogy a gregoriánnak nevezett dallamkincs nagyrésze az õ mûködése után keletkezett.

A gregorián ének évszázadokon át a zenészek legfõbb tananyaga és a többszólamú kóruszene kialakulása után annak téma-kincstára, fõdallama volt.
A gregorián mûfajokat a régiek két nagy csoportba osztották: recitatív és dallamos.

Gregorián korális►