idõtengely

A kortárs zene, mindenekelõtt az elektronikus zene lejegyzésében vízszintes vonal használatos, mely végigvonul a kottaképen. Az idõtengely a tempójelzéseket váltotta fel. Kizárja a szubjektív értelmezését, és az egyes szakaszok idõtartamát másodpercekben határozza meg.