irónia

Dicséretbe burkolt kesernyés, finom gúny prózában és zenében egyaránt.