kísérõzene

Általában színpadi mûsorhoz (színdarab, tánc, show, varieté, cirkusz stb.) és filmhez készült, az elõadás folyamán idõrõl idõre felhangzó, a cselekményt aláfestõ, hatását, hangulatát fokozó zene.

Színpadi kísérõzene már az ókori görög-római kultúrában is megtalálható.
Az igazi hatást ma is az élõ (a zenekari árokban, színpadon vagy a színfalak mögött elhelyezkedõ) kísérõzenekar biztosítja.

Ezzel szemben a filmmûvészetben -a némafilm korszakát követõen- az egyre tökéletesebb soundtrack tölti be a kísérõzene funkcióját. ►zenés színház, filmzene, programzene