konszonancia

Összecsengés, együtthangzás, egybehangzás; megnyugtató hatást keltõ hangköz vagy hangzat. Csak ellentétpárjával, a disszonanciával együtt értelmezhetõ.