hangköz

hangköz
hangköz

Hangköz (intervallum); két egyszerre vagy egymás után megszólaló hang közötti távolság, frekvenciakülönbség.

 A hangközök latin neve sorrendben: prím, szekund, terc, kvart, kvint, szext, szeptim, oktáv.
Az oktávnál tágabb hangköz a nóna, decima, undecima, duodecima.

A hangköz lehet:
-konszonáns a prím, kvart, kvint és az oktáv. Ezek tiszták, szûkítettek, vagy bõvítettek.
-disszonáns a szekund, terc, szext és a szeptim. Ezek lehetnek nagyok, kicsik, szûkítettek, bõvítettek.

hangmagasság

A hangközök (interval) gyakorlása►