kvartszextakkord

A hármashangzat (második, a szextakkord utáni) megfordítása. C dúr esetében ez g-c’-e’. a basszushanra (g) kvart (c’) és szext (e’) hangköz épûl. Ennek az akkordnak a tánczenei jelölése C/G, ahol a C az eredeti hármashangzatot, a törtvonal alatti G a megfordítással basszusá vált hangot jelöli.