lied

Dal. A német romantika korában kialakult lírai, strofikus, zongorával kísért dalok mûfaji megjelölése.