menüett

A menüett francia szó, kis lépést jelent.
Francia eredetû, apró (menu) lépésekkel járt, három részbõl álló, mérsékelt, 3/4-es tánc (hármas üteme egy súlyos és két súlytalan lüktetésbõl áll).
Elõször parasztok, majd udvari nemesek ropták.

A menüett barokk szvitekben, színpadi táncokban és a klasszikus műfajokban is helyet kapott. (Gyakran a szimfónia harmadik tétele.)

Hazánkban is megkedvelték a magyarosan minétnek nevezett menüettet, amit a megyebálokon is szívesen táncoltak. Csokonai Vitéz Mihály így ír erről a Dorottyában:

”Kezdődik a minét. Három gavallérral
Három deli dáma kiáll szép manérral,
Franciás táncukat kezdik főhajolva,
Folytatják páronként viszontag másolva.
Sétáló lábakkal Z betűt ejtenek,
Egymásnak oldalvást suhanva lejtenek.”