Monochord

Már az ókorban létezõ egyhúros hangszernek a középkorban legalább 70 változata alakult ki és az iskolai oktatásban is használták. Késõbb -nevét meghazudtolva- több húrral is készítették. A klavikord és a citera õsi rokona.