polimetria

Polimetria: sokféle mérték; különbözõ ütemfajták, metrumok egyidejû megszólalása.
A jazzben, különösen annak afroamerikai formáiban, valamint a népzenében és a 20. sz. zenéjében gyakori.
poliritmika