poliritmika

poliritmika
poliritmika
poliritmika


Poliritmika (polyrhythm, cross-rhythm), többritmusúság; különbözõ ritmusok, eltérõ ütemfajták egyidejû alkalmazása a többszólamú zenében. Ez a tánczene és a jazz egyik sajátossága.

A ritmusképletek sokféleségét a beat, a fõhangsúly tartja össze.

A fogalom nehezen választható el a polimetriától; a poliritmika lényege, hogy valamely mû, téma, frázis, stb. nem egységes ritmusban zajlik, a polimetria ellenben a metrum váltakozását emeli ki.

The Myth of Cross-Rhythm►

Tamás megjegyzései: 
<P> </P> <P>Mindemellett a metrikus mérték váltakozása a többszólamú zenében mindenkor poliritmikát eredményez.</P>