metrum

A metrum idõ-, tempó-, ill. ütemmérték; a zenei ritmus beosztása. A hangjegyírásban az ütem felel meg általában a metrumnak. Lényegében ugyanaz, mint a költészetben a versláb. (A metrikailag kötetlen zenét zenei prózának nevezzük.) Lehet: páros (2/4, 4/4), páratlan (3/8, 3), vagy összetett (5/8, 6/8). ►ütembeosztás

Tamás megjegyzései: 
[[Meter]]: A basic music term, but sometimes not fully understood. The organization of the beats of time (or ground beat), moving at a certain rate (the tempo), into groupings which are heirarchical, that is, there is a unit of a stated number of beats (the bar) which includes strong and weak beats in an organized pattern. All this is implied by a 'meter' of 4/4, 3/4, etc.