primadonna

Elsõ hölgy; a 18. sz.-ban divatba jött kifejezés: az operák, majd operettek nõi fõszereplõje.
Riválisa a "seconda donna", a második hölgy.
Mostanában már nemcsak szerepkört jelöl, hanem jellembeli tulajdonságokat is: hiú, szeszélyes, kényeskedõ és erõszakos énekesnõ (bármely mûfajban).