punk-rock

Az Amerikából indult amatõr, primitív rock-zene Angliában kezdett mozgalommá terebélyesedni.
A sajátos öltözetû, hajviseletû és életszemléletû punkok zenéje is a megbotránkoztatás egyik eszköze volt.
Az alapelemeire lecsupaszított hard rock és azok "négybetûs szavakból" álló szövegei a nihilizmus addigi csúcsát érték el.

Tamás megjegyzései: 
Oi! - Punk rock that minds its manners amongst the conservative, blue-collar, working-class people. It's always spelled with the exclamation point; the chorus might even go "Oi! Oi! Oi!". It's a very bouncy, folksy, cheerful kind of pop-punk, popular throughout the UK. Example bands include: Cockney Rejects, Perkele, Oi Polloi. You knew they'd have to shave that Mohawk and get a job eventually, didn't you?